Grunneigarar tilbake på kommunehuset for å stilla spørsmål om detaljreguleringa for Fv. 541 Grimstveit-Sveio: Frå venstre Stian Nygård, Egil Meinich Misje, Åshild Øritsland Våge og Ole Andreas Våge. Her i samtale med Gro Osmundsen Kyvik, rådgjevar arealplan, saksbehandling og regulering i Sveio kommune, og Lars Tore Martinsen, planleggingsleiar på plan og utbygging, Vestland fylkeskommune. Kommunalsjef i Sveio, Kenneth Tollefsen var også til stades på møtet, men er ikkje med på biletet.
Grunneigarar tilbake på kommunehuset for å stilla spørsmål om detaljreguleringa for Fv. 541 Grimstveit-Sveio: Frå venstre Stian Nygård, Egil Meinich Misje, Åshild Øritsland Våge og Ole Andreas Våge. Her i samtale med Gro Osmundsen Kyvik, rådgjevar arealplan, saksbehandling og regulering i Sveio kommune, og Lars Tore Martinsen, planleggingsleiar på plan og utbygging, Vestland fylkeskommune. Kommunalsjef i Sveio, Kenneth Tollefsen var også til stades på møtet, men er ikkje med på biletet. FOTO: Kari Nilsdotter Haukås

Føler seg overkøyrd i vegsak