Tobias Kvalvågnes Guddal
Tobias Kvalvågnes Guddal har lyst til å satsa på fotball. – Eg prøver å gjere det så godt som mogleg på skulen i tillegg. Kombinere det slik at eg alltid har ein moglegheit uansett, seier Tobias. FOTO: Lars Rødseth

Tobias (17) sitt store gjennombrot på fotballbanen