SLIK KAN DET BLI SJÅANDE UT: 199 meter høge vindturbinar vil vera godt synlege nå ein står midtvegs mellom gardstunet og vindparken. Frå venstre grunneigar Steinar Nesse, dagleg leiar i Solvind Jan Thiessen og Maria Nesse som driftar garden inst på Nese. Turbinane er digitalt montert inn på bildet av Solvind for å visa den planlagde storleiken.
SLIK KAN DET BLI SJÅANDE UT: 199 meter høge vindturbinar vil vera godt synlege nå ein står midtvegs mellom gardstunet og vindparken. Frå venstre grunneigar Steinar Nesse, dagleg leiar i Solvind Jan Thiessen og Maria Nesse som driftar garden inst på Nese. Turbinane er digitalt montert inn på bildet av Solvind for å visa den planlagde storleiken. FOTO: Ellen Marie Hagevik

Grunneigar: – Vindmøllene vil sikra gardsdrifta i 25 år