Ja til meir fortau

Formannskapet i Sveio sa torsdag unisont ja til vidareføring av fortauet i Sveio sentrum, slik at det blir samanhengande fortau frå Leitevegen og fram mot kyrkja.

Etter det arbeidet som er i gang mellom kyrkja og Åsvegen, står det berre 150 meter igjen for  å nå dette målet, som mellom anna vil  gjera skulevegen sikrare for elevar som brukar Leitevegen.

Formannskapet gjorde også vedtak om å leggja ned nødvendige vass- og avløpsrøyr i den nye traseen.