kosttilskot
Det er ingen tvil om at eit godt immunforsvar er avgjerande når kroppen skal bekjempa sjukdommar, men det finst ingen supermat eller piller som kan hindra deg i å bli smitta av krononvirus, seier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet. FOTO: Skanpix

Kosttilskot stoppar ikkje koronavirus

I ei pressemelding går Mattilsynet no ut med ei åtvaring mot useriøse aktørar som tilbyr kosttilskot som skal forhindra eller kurera folk mot koronavirus.

På Internett og i sosiale medier florerer det av «gode» råd om kosttilskott som skal gje deg eit sterkare immunforsvar, hjelpa deg med å redusera betennelsar eller hindra deg i å bli smitta av koronaviruset.

Mattilsynet åtvarar sterkt mot slike påstandar, og ber alle følgja helsemyndighetenes råd, samt ha god kjøkkenhygiene.

Ver forsiktig dersom produkt blir marknadsført på måtar som dette: 

• Brukar språk eller bilete i marknadsføringa der du får inntrykk av at produktet kan forhindra eller kurera koronasmitte.

• Viser til sjølvoppnemde legar, helsepersonell, ekspertar eller andre uoffisielle kjelder som seier at produktet kan forhindra eller kurera koronasmitte.

• Viser med namn eller logo til myndigheiter, offisielle ekspertar eller internasjonale institusjonar som tilsynelatande har godkjent beskyttande- eller kurerande påstandar, utan å oppgi lekkje eller viser til offisielle dokument.

• Brukar påstander som «berre tilgjengeleg i dag», «selges raskt ut» eller liknande.

• Er dyrare enn prisen på tilsvarende produkt, fordi dei påstår produktet vil forhindra eller kurera koronasmitte.

Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Følg råda frå helsemyndigheitene

Den aller beste måten å beskytta seg mot koronavirus på, er å følgja råda frå helsemyndigheitene, og passa på å ha god hygiene på kjøkkenet når du skal laga mat, fastslår Mattilsynet.

– Vask hendene grundig med såpe og vatn før du lagar maten og før du skal eta. Har du ikkje såpe og vatn tilgjengeleg, bruk handdesinfeksjonsmedel/handsprit, seier Karina Kaupang, direktør for avdeling mat i Mattilsynet.