Astrid Østerlid (t.v.), leiar i NAV region Sunnhordland, og Anlaug Rygg Svensen, leiar for den nye innsatsgruppa.
Astrid Østerlid (t.v.), leiar i NAV region Sunnhordland, og Anlaug Rygg Svensen, leiar for den nye innsatsgruppa. FOTO: NAV Sunnhordland

Etablerer innsatsgruppe for permitterte 

Dei siste fire vekene er det 2.526 personar om har søkt om dagpengar under permittering i region Sunnhordland. Det utgjer 8,3 prosent av arbeidsstyrken.

 

Det er registrert flest søknadar om dagpengar under permittering på Stord (941) og på Bømlo (561), skriv NAV Sunnhordland i ei pressemelding.

–  Det er over 3.743 registrerte arbeidssøkjarar i NAV region Sunnhordland. Hovudmengda av dei er permitterte. NAV har no etablert ei innsatsgruppe i regionen som skal ivareta og følga opp dei som er blitt permittert, seier Astrid Østerlid, leiar i NAV region Sunnhordland.

Skal gje støtte og rettleiing

Innsatsgruppa består av 11 NAV-rettleiarar som skal ha kontakt med permitterte i Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes og Kvinnherad. Leiar for innsatsgruppa er Anlaug Rygg Svensen.

–  Gruppa skal gi støtte og rettleiing til dei som er permittert som følge av koronaviruset. Det å bli permittert er for mange krevande og kan vera ei stor omstilling. Me vonar at flest mogleg snart er attende i arbeid hos eigen arbeidsgjevar. Samstundes er me også budd på at fleire står i fare for å mista jobben sin, seier Rygg Svensen.

Må registrera kompetansen

Tal frå NAV viser at 34 prosent av dei som står registrert som arbeidssøkjar hos NAV region Sunnhordland har registrert CV og jobbprofil.

– Ei viktig oppgåve for innsatsgruppa er at fleire av dei permitterte får registrert kompetansen sin. På den måten vil me kunna få betre oversikt over gruppa og auka kvaliteten på oppfølginga.

I tillegg vil det føra til at dei som kan og vil er tilgjengeleg for bedrifter som har behov for arbeidskraft.

– Me vil difor ha eit ekstra fokus på at CV og jobbprofil er registrert, slik at dei vert synleg på arbeidsplassen.no, som er NAV sin møtestad for jobbsøkjarar og arbeidsgjevarar, seier Rygg Svensen.