kulturskulelærar med lydstudio heime
Med heimestudio med gitar og keyboard, har kulturskulelærar i Sveio, Martin Mason, gode verktøy til å undervisa elevane sine digitalt. Han gler seg likevel til at alt skal normalisera seg og han får møta elevane sine igjen. I skrivande stund er det ikkje sett noko dato for når dette kan bli. FOTO: Privat

Digitale sprell i kulturskule