– Første veka etter nedstenginga hadde me ein omsetnadssvikt på 75 prosent. Dette talet har gradvis gått nedover. Nå ligg me på rundt 50 prosent. seier dagleg leiar Oskar Kirkeleite
– Første veka etter nedstenginga hadde me ein omsetnadssvikt på 75 prosent. Dette talet har gradvis gått nedover. Nå ligg me på rundt 50 prosent. seier dagleg leiar Oskar Kirkeleite FOTO: Einar Vestvik

Måtte kasta ferskvarer for nær ein million