Krigsrapportane frå 1940 finst for heile landet og er til saman på meir enn 5.000 sider. I høve 80-årsdagen for den tyske okkupasjonen, har Arkivverket frigjort nå hittil ukjende rapportar frå krigsvåren 1940. I rapportane fortel ordførarane og lensmannen om korleis det var.  Søkbar lenkje: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/110178
Krigsrapportane frå 1940 finst for heile landet og er til saman på meir enn 5.000 sider. I høve 80-årsdagen for den tyske okkupasjonen, har Arkivverket frigjort nå hittil ukjende rapportar frå krigsvåren 1940. I rapportane fortel ordførarane og lensmannen om korleis det var.  Søkbar lenkje: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/110178

Les dei ukjende krigsrapportane frå Sveio april-juni 1940