kyr på beite
Mattilsynets overvåkingsprogram av fremandstoffer i animalske produkt viste minimalt med funn over grenseverdi. FOTO: Mattilsynet

Minimalt med framandstoff i kjøt