Vi sier nei til vindturbiner ved Ålfjorden i Sveio

Solvind as har søkt om konsesjon til å bygge vindkraftverk på Nesse i Sveio. De vil bygge to store vindturbiner som hver vil få en høyde på 199 meter. Til sammen vil disse turbinene årlig kunne produsere 8,4 megawatt. Solvind kaller prosjektet for et småskala-anlegg, men turbinene på Nesse kommer faktisk til å være blant de aller største som har blitt bygget i Norge.

Solvind er et norskeid selskap med adresse i Stavanger. Dette betyr likevel ikke at vindkraftverket på Nesse kommer til å få norsk eierskap. Solvind pleier nemlig å selge hele eller deler av vindkraftverkene etter at de har bygget dem. Vindturbinene som Solvind fikk bygget på Storøy utenfor Haugesund, er nå hundre prosent eid av sveitsere.

Det planlagte vindkraftverket vil etter vår mening få mange negative konsekvenser for Sveio og resten av vårt nærområde. Bortsett fra en eiendomsskatt til Sveio kommune på 149.000 kroner i året, ser vi ingen positive effekter for lokalsamfunnet. Sveio og Haugalandet har rik tilgang på ren fornybar elektrisk kraft fra vannkraftverk i vår region. Sveio kommune er medeier i Haugaland Kraft, som står for mye av denne kraftproduksjonen.

Vindkraftverket på Nesse vil få store negative konsekvenser for naturen. Utbyggingen vil ødelegge mye urørt natur, og naturlandskapet vil bli påført varige sår. Vindturbinene skal plasseres i et viktig område for både storvilt og småvilt, og det er mange som driver jakt her. Kraftverket skal bygges i et våtmarksområde som preges av myr og små vann. Her hekker utrydningstruede fuglearter, og her lever utrydnigstruede amfibier og flaggermusarter. Ødeleggelsen av naturområder er en like alvorlig miljøtrussel som den globale oppvarmingen.

I tillegg til ødeleggelsen av naturen, vil vindkraftverket få store negative konsekvenser for alle som bor i nærområdet. Verst er kanskje støyplagene. Mange vil få vindturbinene tett innpå huset sitt. Det nye byggefeltet på Våga ligger bare en drøy kilometer fra turbinene. Alle med en avstand på to til tre kilometer til vindturbinene vil bli plaget av den konstante støyen fra de roterende vingebladene. Like ille blir den lavfrekvente lyden fra turbinmotoren, og denne vil komme til å plage folk i en mye større radius. I områder med vindkraftverk rapporteres det om nedsatt livskvalitet og alvorlige helseplager fra folk som bor mer enn ei mil borte fra turbinene.

Dessuten vil vindturbinene bli synlige i store deler av Sveio og Haugalandet. Jo høyere i terrenget du befinner deg, og jo bedre utsikt du har, jo større er sannsynligheten for at vindturbinene vil dominere synsfeltet ditt. Når turbinene på 200 meter monteres på et fundament som ligger 50 meter over havet, vil de ruve 250 meter over havet. Emberlandsnipen, som er det høyeste fjellet i den sørlige delen av Sveio, er 271 meter høyt.

Vindturbinene skal bygges i et område som har kort avstand til de indre delene av Ålfjorden. Turbinene vil heller ikke ligge langt borte fra Rødspollen og Førdespollen. I disse områdene er det flere hundre hytter og fritidsboliger. Her har også mange fastboende i Sveio båtplass, og mange bruker fjorden til fisking, båtliv og bading. Folk oppsøker disse områdene, og har investert i naust og fritidsboliger her, for å finne roen, og for å få rekreasjon i naturskjønne omgivelser. Det planlagte vindkraftverket vil føre til at prisene på både boliger og fritidsboliger vil gå ned i området.

Det planlagte anlegget vil også få negative konsekvenser for næringsdrivende i området. Bønder og grunneiere vil få restriksjoner på bruken av eiendommene sine. Bobil-campingplassene på Kvalvåg og på Fjon vil bli mindre attraktive, og alle de som leier ut hytter til fisketurister vil også bli rammet av det forstyrrende naturinngrepet.

Både lyden fra vindturbinene og den visuelle støyen vil ødelegge den fredelige idyllen ved Ålfjorden og andre deler av Sveio. Området har mange fine turstier og mange fine friområder. Disse blir brukt flittig av folk fra hele Haugalandet. De svære vindturbinene vil redusere verdien av disse friområdene kraftig.

Stillheten og den uberørte naturen er det mest verdifulle vi har i Sveio. Vi har et felles ansvar for å ta vare på naturen vår, og for å bringe de uerstattelige verdiene videre til generasjonene som kommer etter oss. Derfor sier vi nei til vindturbiner ved Ålfjorden i Sveio.

Nei til vindkraft ved Ålfjorden og i Sveio, ved styret:
Sverre Halleraker, Sjoerd Wererings, Olav Magne Olsen, Arnstein Lid, Lene Osland, Birgitte Wendelbo Johansen og Knut W. Aanense

Sveio Jakt Fiske og Naturvernforening, ved:
Eirik Østerhaug

Haugesund Turistforening ved:
Karl Andreas Knutsen og Erik Brinchmann