På han igjen…

Så kom trusselen tilbake, med at vi skal bli forsøplet med vindmøller igjen. Det er ikke mer enn 1 år siden trussel hang over oss, med at NVE hadde plukka ut 43 områder i Norge som de tenkte var egnet til vindmøller. Der var Sveio på kartet.

Sveio Jakt Fiske og Naturvernforening var på møte med Forum for Natur og Friluftsliv (FNF Hordaland) og andre jeger- og fiskerforeninger i distriktet, samt NJFF Hordaland. Der sendte vi innspill til hvorfor vi ikke var egnet til å ha vindmøller. Heldigvis for oss var ikke Sveio egna, når filtreringen var unnagjort etter høringsrunde, og det ble korta ned til 13 områder i Norge.

Vårt sterkeste argument var at det finnes flere hekkende hubropar i Sveio. Dette er ein fugleart som er svært sårbar og sterkt utrydningstrua. På den nasjonale rødlista er hubro kategorisert som sterkt truet dyreart. I Norge er det bare 5-600 hubro par igjen. Men det finnes også andre fugler og dyr i distriktet som er på sterkt trua-lista og da hjelpe det ikke på med å montere vindmøller.  Det holder plenty med alle høyspentlinjene som heller ikke er dyrevennlige.

Det er ikke lenger tilbake enn i 2014, så prøvde Norsk Vind AS å sette opp vindmøller på Hovda og Solvind AS prøvde seg på Ryvarden. Dette ble det heldigvis ikke noe av, men nå er det på han igjen for å prøve og torpedere den flotte naturen med monstermøller.

Vindmøller i Norge er blitt det nye Klondyke for utenlanske investorer som vil tjene mer. Solvind AS er her mellomleddet, som ordner avtaler og konsesjoner og selge parken når alt er på plass. Her har regjeringen sovet i timen med å tillate at utenlanske investorer henter ut ubegrensa utbytte. Så sitter vi igjen med forurensning, iskast, støy, visuell forsøpling, skyggekast og fugledrap.

Hadde det nå vært at pengene havnet tilbake til distriket, men det gjør de ikke. Det at Solvind AS kun søker om 2 vindmøller under 10 MW for å kunne sende inn forenklet søknad er litt bekymringsverdig. Er dette for å få etablert park, for så å sende ny søknad for å utvide ved en senere anledning, med argument om at det allerede er vindmøller der? I Europa er det strenge regler for etablering av vindmøller, i for eksempel Tyskland og Polen er avstandsgrense for bebyggelse til vindmølle minimum 10 x høyden. Det er vel ikke uten grunn.

Det som kommunen får tilbake dersom Solvind AS får viljen sin, er like mye som ca. 1 person betaler i skatt til kommunen. Dersom personer velge andre kommuner å bo i på grunn av at de vil slippe vindmølleforsøplingen i åsynet, er det mer tap for kommunen, med ferre innbyggere.

Et kjapt søk på nettet, så ser den ene etter den andre ordføreren står fram. Hadde de fått spørsmålet igjen om at det kunne bli satt opp vindmøller hos dem, hadde det blitt blankt avslag. Ordførerene føler seg kraftig lurt. En trenger ikke se lenger en over grensa til Tysvær, der de kjemper en bitter kamp om å få stoppet vindmøllene.

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til 240 mail-registrerte medlemmer i Sveio Jakt Fiske og Naturvernforening om dei var for eller mot vindmøller. Svaret var at 92 % er MOT vindmøller og 8 % er FOR vindmøller. Dette svaret er ganske klar tale. Nå bør kommunepolitikerne og kommunen reise seg og gå imot vindmøller for evig og alltid. Få det ned i vedtekter at dette trenger vi ikke, og vi skal ALDRI ha det i kommunen og naturen vår. Dersom det er noen politikere eller andre som synest vindmøller er bra og at vi trenger dem, så kan de flytte til der det er etablert vindmøllepark. Der er husene på billigsalg.

Så kjære politiker: støtter du denne forsøpplingen, så sier du ja til at det kan bli etablert vindmøllepark rett utenfor stuevindet ditt. Vil DU ha det???

Vidar Høyland
leder Sveio Jakt Fiske og Naturvernforening