- Me trur at det vil vera ærleg å seia at kor synleg vindkraft er, egentlig er det største problemet, seier Jan Thiessen i Solvind.
- Me trur at det vil vera ærleg å seia at kor synleg vindkraft er, egentlig er det største problemet, seier Jan Thiessen i Solvind. FOTO: Ellen Marie Hagevik

Ønskjer å utfordra kommunen