En naturlig konsekvens av kommunestyrevedtaket vil etter vår mening være at Solvind umiddelbart trekker konsesjonssøknaden for vindkraftverket på Nese, skriver vindkraftmotstanderne. Her representert ved Sverre Halleraker (t.v.), Karl Andreas Knutsen og Olav Magne Olsen.
En naturlig konsekvens av kommunestyrevedtaket vil etter vår mening være at Solvind umiddelbart trekker konsesjonssøknaden for vindkraftverket på Nese, skriver vindkraftmotstanderne. Her representert ved Sverre Halleraker (t.v.), Karl Andreas Knutsen og Olav Magne Olsen. FOTO: Ellen Marie Hagevik

Respekter lokaldemokratiet – trekk søknaden

Mandag 15. juni vedtok Sveio kommunestyre, med et overveldende flertall, at det ikke skal bygges landbaserte vindturbiner i Sveio. Det ble også vedtatt at Sveio kommune skal melde fra til NVE om denne beslutningen, slik at forvaltningen som tar avgjørelser i konsesjonssaker er kjent med kommunens standpunkt.

 

Som de fleste nå kjenner til, har Solvind AS sendt konsesjonssøknad til NVE for å få etablere vindkraftverk på Nese i Sveio. Etter kommunestyrevedtaket som går mot vindkraft i Sveio, er det ikke lenger grunnlag for å gå videre med disse planene. I leserinnlegg i Vestavind datert 11. juni skriver Solvinds prosjektleder Kai Bekel dette: «Solvind er klar på at søknaden vil trekkes, hvis kommunen etter grundig saksbehandling ikke støtter prosjektet.»

Nå har kommunen tatt et standpunkt, og dette standpunktet er så klart og tydelig at det ikke bare sier nei til Solvinds konkrete prosjekt på Nese, men at vi ikke skal ha vindkraft på land i Sveio. En naturlig konsekvens av kommunestyrevedtaket vil etter vår mening være at Solvind umiddelbart trekker konsesjonssøknaden for vindkraftverket på Nese.

Vi ble derfor svært forbauset da vi fikk høre at Solvinds leder, Jan Thiessen, forlanger en faglig begrunnelse for det politiske vedtaket, før han vil respektere de folkevalgtes beslutning og trekke søknaden. Er ikke saksbehandlingen grundig nok, eller er ikke vedtaket godt nok begrunnet?

Politikerne i Sveio har hatt særdeles god anledning til å sette seg inn i Solvinds prosjekt på Nese. Solvind har fått presentere prosjektet i de politiske partienes gruppemøter, og Solvind hevder å ha hatt et godt samarbeid med kommuneadministrasjonen. Dessuten har de hatt lokale presentasjoner av prosjektet både på Nese og på Storøy.

De har fått presentere og promotere planene sine gjennom nyhetsoppslag både i Vestavind og i Haugesunds Avis, i tillegg til at de har fått argumentere for prosjektet gjennom leserinnlegg, og dessuten på Facebook-gruppa «Ka skjer i Sveio». Kommunepolitikerne i Sveio har også hatt tilgang til konsesjonssøknaden med alle vedlegg. En slik søknad skal inneholde nok dokumentasjon til at alle parter skal kunne gjøre en faglig vurdering av prosjektet.

Vi lurer på hvilke opplysninger det er Solvind mener at politikerne i Sveio ikke har fått tilgang til? Vi er overrasket over Solvinds reaksjon på vedtaket, og vi er overrasket over hvordan de vinkler denne reaksjonen.

De folkevalgte har fått presentert argumenter for og mot prosjektet, og de har tatt en politisk beslutning etter å ha satt seg inn i saksopplysningene og gjort en faglig og grundig vurdering av fordeler og ulemper. Lokalpolitikerne i Sveio har konkludert med at de negative konsekvensene av vindkraftutbygging i Sveio vil være så store, at de ikke vil åpne opp for landbaserte vindkraftverk her.

Hvis Solvind vil komme seg ut av dette med et snev av troverdighet og integritet, oppfordrer vi dem til å holde det de har lovet, respektere folkeviljen og lokaldemokratiet, og trekke søknaden om å få bygge vindturbiner på Nese i Sveio.

Nei til vindkraft i Sveio ved
Sverre Halleraker, Sjoerd Weterings, Olav Magne Olsen, Arnstein Lid, Lene Osland, Birgitte Wendelbo Johansen, Knut W. Aanensen og Kjartan Moe Hustvedt

Haugesund Turistforening ved
Karl Andreas Knutsen og Erik Brinchmann

Sveio Jeger Fiske og Naturvernforening ved
Eirik Østerhaug