I Vestland får dei som har skatt til gode i snitt tilbakebetalt 11.720 kroner.
I Vestland får dei som har skatt til gode i snitt tilbakebetalt 11.720 kroner. FOTO: Skatteetaten

9 av 10 har no fått skatteoppgjeret sitt

I dag får om lag 2,2 millionar lønnstakarar og pensjonistar skatteoppgjeret sitt. Med det har i overkant av 4 millionar fått skatteoppgjeret for 2019. Samstundes oppfordrar Skatteetaten til å sjekka skattekortet for 2020 for å unngå å måtta betale restskatt neste år.

Nær 580.000 av dei 4 millionane har fått restskatt på i snitt 19.600 kroner, medan nær 2,6 millionar har fått i snitt 11.200 tilbake.

I Vestland får 308.268 lønnstakarar igjen 3.474.244.227 kroner, eller nesten 3,5 milliardar. Det gir i snitt 11.270 kroner igjen på skatten. 68.666 personar får til saman 1.231.917.811 kroner i restskatt. I snitt blir det 17.940 kroner.

Dei som har fått skatteoppgjeret sitt til no, er dei som har fått og levert ny skattemelding og hadde skatt til gode. Ingen med restskatt har fått skatteoppgjeret sitt før i dag. Det same gjeld dei som leverte skattemeldinga i gamalt format.

Seinare oppgjer for næringsdrivande

Om lag 370.000 lønnstakarar og pensjonistar har ikkje fått skatteoppgjeret enno, inkludert ektefeller til sjølvstendig næringsdrivande, skriv Skatteetaten i ei pressemelding.

For dei som ikkje har fått eller får skatteoppgjeret sitt i dag, er det løpande oppgjer mellom 14. august og 30. november. Det gjeld mellom anna personleg næringsdrivande og deira ektefeller. Næringsdrivande har fått utsett leveringsfrist på skattemeldinga i år til 31. august

– Andre årsaker til at du får skatteoppgjeret seinare kan vere at skattemeldinga di manglar opplysningar, inneheld kompliserte forhold, eller du kan vere tatt ut til kontroll. Du får beskjed når skatteoppgjeret ditt er klart, seier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Sjekk skattekortet ditt!

Dei fleste får enten pengar til gode eller restskatt. Årsaka er at dei økonomiske forholda dine blei annleis enn det skattetrekket blei berekna til i starten av inntektsåret. Vil du unngå restskatt eller å bli trekt for mykje i framtida, er det viktig at du justerer opplysningane dine ved å endre skattekortet.

– Vi ser ein stor auke i endring av skattekorta i år samanlikna med same tid i fjor. Rentenedgangen vi har hatt på grunn av Covid19-situasjonen vil isolert sett føre til restskatt dersom du ikkje endrar skattekortet ditt. Større eller mindre endringar i økonomien din kan resultere i feil skattetrekk om du ikkje justerer skattekortet, seier Gjengedal.