Gjennomsnittsfarten i juli har gått ned 1,5 km/t samanlikna med i 2019. Og køyring i fart over 110 km/t er redusert med vel 43 prosent samanlikna med i fjor.
Gjennomsnittsfarten i juli har gått ned 1,5 km/t samanlikna med i 2019. Og køyring i fart over 110 km/t er redusert med vel 43 prosent samanlikna med i fjor. FOTO: Fremtind

Me køyrer rolegare, men bulkar like mykje