Arne Valen trur interessa for dyrking av eigen mat berre vil auka. Og han meiner tilhøva for såkalla andelsjordbruk litt svært godt til rette i Sveio.
Arne Valen trur interessa for dyrking av eigen mat berre vil auka. Og han meiner tilhøva for såkalla andelsjordbruk litt svært godt til rette i Sveio. FOTO: Einar Vestvik

– Mange vil dyrka sin eigen mat