– Den nye slush-maskinen vår har blitt populær både blant born og vaksne, fortel Åse Marie Økland.
– Den nye slush-maskinen vår har blitt populær både blant born og vaksne, fortel Åse Marie Økland. FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

– Me ser at folk set pris på det me gjer