Alle berøringspunkt på Joker Førde blir vaska ein gong for dagen. Reinhaldar Wioleta Stachurska står for dette arbeidet.
Alle berøringspunkt på Joker Førde blir vaska ein gong for dagen. Reinhaldar Wioleta Stachurska står for dette arbeidet. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Stoppa folk i starten