Søre Vågen 31. august.
Søre Vågen 31. august. FOTO: Privat

«Dette offentlige organets navnesurr kan trygt holdes utenfor tilblivelsen av Kvalvågnavnet»

I Haugesunds Avis torsdag 3. september kaster Tor Brekke inn nye varianter av Kvalvåg-navnet. Med salig lærer Fenning Paulsen som sannhetsvitne, hevder Brekke at navnet skal være Kvelvåg, som Paulsen uttalte Kvellvåg.

Paulsens mulige hyttetilværelse på Fjon betyr nok lite i denne sammenhengen, og den kvelvde vågen Brekke nevner, var sannsynligvis Paulsens tolkning av opprinnelsen til og formasjonen av det som seinere fikk navnet Pøylå, den vesle, grunne vågen nord for bilbroa over strømmen innerst i Kvalvågen.

Brekke har også tro på at Vegdirektoratets hang til å drive navneomskrivinger/forvekslingen kan ha kommet skeivt ut en gang i tiden, men Kvalvåg-navnet kan dokumenteres tilbake til 1600-tallet, muligens enda lenger tilbake. Vegdirektoratet var ikke engang påtenkt på 16-1700-tallet, Brekke.

Dette offentlige organets navnesurr kan trygt holdes utenfor tilblivelsen av Kvalvågnavnet i offentlige dokument, kartverk og familiegreiner.

For noen tiår siden, før fjellet blei tilgrodd av bjørk og andre lauvtrær, kunne fjellformasjonen bak Helge Kvalvågs gårdsbruk lett assosieres med ryggen av en kval. Mulig at navneopprinnelsen kan ligge der? Innestenging av kval lyder lite sannsynlig ettersom den grunne vågskjeften lenger ute ville være vanskelig å forsere for store eksemplarer av arten.

Franz Johannessen Sveen, som var født i 1684, giftet seg med Ragnhild Tørresdatter, datter av Tørres Gunnarsen Kvalvåg. I offentlige dokument fra gamle Sveen amt, som fra Sveio kommune, finnes ikke stedsnavnet Kveldvåg/Kvellvåg eller Kvelvåg, men utallige skifte- og skyldsetningsdokument er knyttet til navnene Kvalvåg og Kvalvågnes.

Forhåpentligvis vil denne avklaringen får fram verdien av å bruke navnet korrekt, også i muntlig sammenheng; Kvalvåg.

Victor Carlsen jr.
Skånevik