Normalt er helsesjukepleiar tilstades for 1.-7. klasse fire dagar i veka, men i ein periode vil ho berre vera to dagar.
Normalt er helsesjukepleiar tilstades for 1.-7. klasse fire dagar i veka, men i ein periode vil ho berre vera to dagar. FOTO: Ellen Marie Hagevik

Redusert tilbod til elevane