Sauesankarane var i utgangspunktet godt førebudde, men uheldige omstende førte til at dei måtte tilkalla hjelp for å koma seg ned frå fjellet. Under Ovaldsnuten i 1200 meters høgde, var det på fredagsnatta ekstreme vêrforhold. Og det var berre ein liten stein på storleik med ein Polo til å søka ly bakom.
Sauesankarane var i utgangspunktet godt førebudde, men uheldige omstende førte til at dei måtte tilkalla hjelp for å koma seg ned frå fjellet. Under Ovaldsnuten i 1200 meters høgde, var det på fredagsnatta ekstreme vêrforhold. Og det var berre ein liten stein på storleik med ein Polo til å søka ly bakom. FOTO: Privat

Berga ned frå fjellet i siste time