Yrkes- og utdanningsmesser er ein fin arena for elevar som skal over i vidaregåande skule. Her kan dei læra om forskjellege utdanningsretningar og yrker – og prøva seg på utfordringar. Arkiv
Yrkes- og utdanningsmesser er ein fin arena for elevar som skal over i vidaregåande skule. Her kan dei læra om forskjellege utdanningsretningar og yrker – og prøva seg på utfordringar. Arkiv FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

Avgangselevar mistar alle aktivitetsdagar