Slik ser blågrønalgar ut.
Slik ser blågrønalgar ut. FOTO: Irene Flatnes Haldin, arkiv

Blågrønalgar i Vigdarvatnet

Enkelte stadar i Vigdarvatnet er det observert cyanobakteriar, opplyser Sveio kommune.
Slike bakteriar blomstrar opp om hausten i ferskvatn. I 2017 var det også tilfelle, utan at det vart påvist giftstoff i vatnet.
Av omsyn til føre-var-prinsippet, anbefalar kommunen at ein ikkje brukar vatnet til drikkevatn, heller ikkje dyr. Dersom det går dyr langs vatnet, anbefalar kommunen at eigarar gjer tiltak for å sikra at dyra ikkje kan drikka av vatnet.