Ruth G. Ø. Eriksen, Sveio FrP.
Ruth G. Ø. Eriksen, Sveio FrP. FOTO: Arkiv

FrP jobber for Havbruksfondet

Det var en interessant lesning i Vestavind torsdag 1. oktober at regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF stod i bresjen for inntektene til kommunene fra Havbruksfondet. Dette er en sannhet med relativt store modifikasjoner.

FrP styrket kommuneøkonomien i kystkommunene gjennom å øke inntekter utover det som regjeringen la opp til. For 2020 mer enn doblet FrP kystkommunene sine inntekter gjennom forhandlinger. Hadde regjeringspartiene fått viljen sin ville Sveio fått under halvparten av de 10,6 millionene vi nå får tildelt. Rettere sagt 4,1 millioner.

For å sette dette i perspektiv tilsvarer denne forskjellen 9 sykepleierstillinger.

FrP mener det er viktig at det er en kobling mellom verdiskapning og lokale inntekter. Derfor jobber vi fremdeles for at Havbruksfondet skal komme kommunene til gode, som det i utgangspunktet var ment. Altså 80% til havbrukskommunene og 20% til staten. Høyre, Venstre og KrF ønsker det motsatte.

FrP fikk i første omgang økt andelen av Havbruksfondet til kommunene til 40% i år. Men vi jobber på for å få den andelen vi skulle hatt krav på.

Ruth G. Ø. Eriksen
Sveio FrP