Hans Kåre Larsen t.h. og Helge Reinertsen jaktar hummaren saman ved kysten av Tjernagel. Hans Kåre held båt, Helge har teiner. Begge set pris på kvarandre sitt selskap. Til no har det blitt tre humrar på dei to, rognhummar er også fanga, men er kasta overbord igjen.
Hans Kåre Larsen t.h. og Helge Reinertsen jaktar hummaren saman ved kysten av Tjernagel. Hans Kåre held båt, Helge har teiner. Begge set pris på kvarandre sitt selskap. Til no har det blitt tre humrar på dei to, rognhummar er også fanga, men er kasta overbord igjen. FOTO: Privat

Kjøpte konfirmasjonsdress for hummarpengar