Ernst Arne Sælevik har gitt ut boka «Trefartøy bygde ved Ålfjorden, Bjoafjorden, Ølensfjorden og på Romsa frå 1806 til 2018». Alt som finst å lesa i boka er resultatet av eit grundig arbeid gjort på fritida. 630 nyare og eldre bilete og illustrasjonar er med i boka. 
Ernst Arne Sælevik har gitt ut boka «Trefartøy bygde ved Ålfjorden, Bjoafjorden, Ølensfjorden og på Romsa frå 1806 til 2018». Alt som finst å lesa i boka er resultatet av eit grundig arbeid gjort på fritida. 630 nyare og eldre bilete og illustrasjonar er med i boka.  FOTO: Privat

Har samla lokal båtbyggarhistorie