– Grunnbemanninga som Sveio skal bidra med ved Test-senteret i Aksdal, kan endra seg etter behov så ingenting er fastlåst, opplyser kommualsjef Ingunn Toft. Ho forklarar at bruken av NAV-ressurs frå flyktningtenesta er eit resultat av at Sveio i år berre har teke imot éin flyktning, planen var 13.
– Grunnbemanninga som Sveio skal bidra med ved Test-senteret i Aksdal, kan endra seg etter behov så ingenting er fastlåst, opplyser kommualsjef Ingunn Toft. Ho forklarar at bruken av NAV-ressurs frå flyktningtenesta er eit resultat av at Sveio i år berre har teke imot éin flyktning, planen var 13. FOTO: Arkiv

Bibliotekar til koronasenter