Sveio kommune overlet til Straumavegen velforening å avgjerda kva som skal skje med Vikse gamle skule.
Sveio kommune overlet til Straumavegen velforening å avgjerda kva som skal skje med Vikse gamle skule. FOTO: Arkiv Kari Nilsdatter Haukås

Ingen interesse for Vikse gamle skule så langt