Titteslnes
FOTO: T. Lillesund

Mykje hjort fører til auka fellingsløyve