Giant manta rays at a cleaning station with diver.
FOTO: © Jürgen Freund, www.juergenfr

Kampen mot plast i havet er vårt samfunnsansvar

Sveio Ap ynskjer å støtte kampen mot plast i havet med 30 kr pr. medlem, og vil samstundes oppfordre andre politiske parti i kommunen om å gjere det same. Me ser på denne kampen som vårt samfunnsansvar, og dette er ei sak som me aldri kan la kvile før havet og våre strender er rydda.

Me ynskjer å byggje Sveio for framtida i høve til eit berekraftig miljø, og då er sjøen rundt oss ein viktig premissleverandør for eit godt liv også på land. Stå på og støtt det viktige arbeidet mot plast i havet, både lokalt her i Sveio og globalt.

Asle G. Halleraker
leiar Sveio Ap