- Alle fem er hustandsmedlemmer til personar som har fått stadfesta smitte tidlegare, så dette er ikkje uventa, seier smittevernlege Ståle Andreassen
Ståle Andreassen, kommuneoverlege i Sveio. FOTO: Ellen Marie Hagevik

Influensavaksinen er spesielt viktig i år

Vi står i en pandemi og det vil vi gjøre en god stund fremover. Årets influensavaksinering blir spesielt viktig i år for å unngå et overbelastet helsevesen – og for å redusere risikoen for de sårbare i samfunnet.

Influensaviruset endrer seg hvert år, dette gjør at vi hver høst må brette opp skjorteermet, og gjøre oss klar til et nytt stikk. Litt ubehagelig, men det går heldigvis raskt. Dette må til dersom vi skal redusere sannsynligheten for å få influensa denne gangen også. Vi vet at noen kan få influensa likevel tross vaksinen, men man får det da oftest i et mildere forløp, så en nytte har det uansett.

Ekstra viktig i år

Vi står i en pandemi. Influensavaksinen er naturligvis kun effektiv mot influensa, og ikke covid-19. Influensavaksinering i år er viktig av flere grunner. Som pasient kan man unngå å bli smittet av begge infeksjonene samtidig, dette gjør at risikoen for alvorlig utfall blir lavere. Dersom helsesystemet får en oppblomstring av covid-19, vil det også være viktig at en influensaepidemi, ikke forverrer situasjonen ytterlige. Et overbelastet helsevesen kan gi dramatiske konsekvenser. Vi har ikke en tilgjengelig vaksine mot covid-19, men vi har en influensavaksine.

Hvem bør ta vaksinen

I Norge har omtrent 1,6 millioner mennesker én eller flere tilstander som kan gjøre dem mer utsatt for alvorlig sykdom eller død ved influensasykdom. De som står i risiko for alvorlig sykdom ved influensa og covid-19 er dels overlappende. Symptomene kan være vanskelige å skille fra hverandre.

Disse bør vaksinere seg:

  • Gravide etter 12. uke
  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem
  • Personer med kroniske sykdommer (lunge- og hjerte-kar-sykdom, svært alvorlig fedme, annen kroniske sykdom som kan forverres ved influensa)
  • De som bor sammen med personer med redusert immunforsvar
  • Svinerøktere og andre med kontakt med levende griser

Vi ønsker også å vaksinere så mange som mulig av helsepersonell. Helsepersonell har høyere risiko for å få influensa enn voksne som ikke arbeider i helsetjenesten, da de i jobbsammenheng blir mer eksponert. Ved å vaksinere helsepersonell, reduserer man også risikoen for å overføre smitte til sårbare grupper, samt sikrer at man ikke kommer i en situasjon med mange syke samtidig og derav har nok personell på jobb. Det er et mål at minst 75 % av målgruppene (risikogruppene og helsepersonell) er vaksinert mot influensa.

Når vaksinere

Ofte starter influensasesongen rundt juletider, med en topp enten rundt nyttår eller rundt vinterferiene. Vaksiner deg derfor før jul! Immuniteten etter influensavaksinen vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder, evt. noe kortere hos eldre. I Sveio er det normalt hos fastlegen man får satt vaksinene. Dette vil være mulig også i år. For å være sikre på at vi har tilstrekkelig kapasitet arrangerer Sveio kommune massevaksinasjon på Soknehuset 27. og 29. oktober. Dette for å være sikre på at alle som ønsker det, skal få vaksine.

Vel møtt!

Ståle Andreassen
Kommuneoverlege i Sveio