Stova i eine enden av dette okergule våningshuset på Tittelsnes, det såkalla Vågahuset, skal vera frå mellomalderen. Ein gong etter 1760 kom ho som velbrukt røykstove med ljore i taket frå ein gard nærare Haugesund. Her på det nye tunet blei ho påbygd to-tre omgangar. Eva og Terje Viland kjøpte huset til feriebustad i 2002. Eigarane har samarbeida tett med bygningsvernkonsulten i Sunnhordland om renovering av huset.
Stova i eine enden av dette okergule våningshuset på Tittelsnes, det såkalla Vågahuset, skal vera frå mellomalderen. Ein gong etter 1760 kom ho som velbrukt røykstove med ljore i taket frå ein gard nærare Haugesund. Her på det nye tunet blei ho påbygd to-tre omgangar. Eva og Terje Viland kjøpte huset til feriebustad i 2002. Eigarane har samarbeida tett med bygningsvernkonsulten i Sunnhordland om renovering av huset. FOTO: Oddleiv Apneseth

Tre lokale våningshus med i praktbok – framsida er frå Tittelsnes