hovudutval oppvekst og kultur hho

kommunalsjef ingunn toft
Ruth Grethe Østebøvik Eriksen	Framstegspartiet
Maren Kristine Lye Bårdsen	Arbeiderpartiet
Brit Elin Hovda Mølstre	Senterpartiet
Dagfinn Fagerland Bjørge	Senterpartiet
John Anders Semb	Arbeiderpartiet
Torgeir Katla vara Arbeiderpartiet
Kristina Våge Ballard	Sosialistisk Venstreparti
	
ungdomsrådet malene vikse og inger lovise bua semb
Tysdag kveld hadde hovudutval for helse og omsorg møte i klasserommet til 8B i Vigdartun. F.v. Brit Elin Mølstre (Sp), Torgeir Katla (Ap, vara), Maren Kristine Lye Bårdsen (Ap, nestleiar), Ingunn Toft (kommunalsjef), Ruth G. Østebøvik Eriksen (FrP, utvalsleiar), Dagfinn F. Bjørge (Sp), John Anders Semb (Ap). Kristina Våge Ballard (Sv) kom ikkje med på bildet. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Stemte for å behalda legekontoret der det er