hovudutval helse og omsorg møte 10.11.20
Møte i hovudutval for helse og omsorg tysdag 10. november. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Rehabilitering av kommunehuset og samlokalisering av tenester:

Landa ikkje på eit vedtak – treng meir informasjon