– Alle aldersgrupper er flinke til å bruka handsprit. Me oppfordrar til at berre ein frå husstanden handlar, og at me av omsyn til kundar og tilsette ikkje ønskjer store samlingar med barn og unge i og utanfor butikken. Så får me håpa at alt blir bra til slutt, seier Renate Larsen.
– Alle aldersgrupper er flinke til å bruka handsprit. Me oppfordrar til at berre ein frå husstanden handlar, og at me av omsyn til kundar og tilsette ikkje ønskjer store samlingar med barn og unge i og utanfor butikken. Så får me håpa at alt blir bra til slutt, seier Renate Larsen. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Ber spesielt om at ungdomen føl smittevernreglane:

– Enkelte vegrar seg for å gå forbi store grupper