dåp døypt
Barn som er døypte er medlemmer i Den norske kirke. Dei som ikkje er døypte har likevel «tilhørighet» dersom ein av dei føresette er medlem, men berre ut året. FOTO: Privat

Slettar unge medlemmer som ikkje er døypte