Det varierer kor mykje slaps som har lagt seg, her frå Tjernagelsvegen i 18.30-tida i kveld.
Det varierer kor mykje slaps som har lagt seg, her frå Tjernagelsvegen i 18.30-tida i kveld. FOTO: Jenny Haldin

Svært sleipt enkelte stader

Sluddet frå bygene i dag har lagt seg, og det er torsdag kveld enkelte stader med mykje slaps, og dermed svært sleipt og glatt på vegane. Det gjeld også E39, så det gjeld å ferdast forsiktig, og ha god tid.