Tiltakshavar Karl Lier t.h. har fått innvilga søknaden sin om å fjerna steingarden i bakgrunnen. Føremålet er å gjera landskapet lettare å slå. Her saman med Geir Ragnhildstveit, seniorrådgjevar, plan- og næringseininga i Sveio kommune.
Tiltakshavar Karl Lier t.h. har fått innvilga søknaden sin om å fjerna steingarden i bakgrunnen. Føremålet er å gjera landskapet lettare å slå. Her saman med Geir Ragnhildstveit, seniorrådgjevar, plan- og næringseininga i Sveio kommune. FOTO: Kari Nilsdatter Haukås/arkiv

Får fjerna gamal steingard