Nina Haara Matre
Rørsle
Frå februar får grupper à fem eldre om gongen moglegheit til å trena og drøsa med Nina Haara Matre i Rørsle, 50 minutt i slengen. – Begge deler er like viktig, seier den friske 43-åringen, som brenn for å auka livskvalitet og god folkehelse. Prosjektet er støtta av Stiftelsen Dam, som forvaltar 50 millionar kroner for Helsedirektoratet, som ein tiltakspakke for sårbare eldre. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Unikt tilbod til eldre over heile landet:

Logg på for trening og drøs – med instruktør frå Sveio