baby nyfødd nyfødt
65 nye sveibuar kom til verda i 2020. Det er langt frå nok til å utgjera ein babyboom, men likevel ein god oppgang frå året før. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Det blei fødd fleire babyar i 2020 enn året før