gravstad-kapell
– Folk skal ikkje gå rundt å uroa seg for å få takstein i hovudet på kyrkja sin eigedom. Dette har me snakka om i årevis og gitt beskjed til dei ansvarlege, men det einaste som har skjedd er at ei huntonittplate er lagt på taket som ei mellombels løsning. Her er det snakk om prioritering, meiner Johannes Norman. FOTO: Kari Nilsdatter HaukåsBilde 1 av 5

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Lause takstein trugar tryggleiken på kyrkjegarden