vasslekkasje vatn
FOTO: Irene Flatnes Haldin

Ber hus- og hytteeigarar sjekka for vasslekkasjar:

Lekkasje ikkje funne – ber óg om at folk sparar litt på vatnet