Haugaland brann- og redning iks rykka ut til fire bygningsbrannar i 2020. Eitt av oppdraga var då det oppstod brann i eit båthus i Valevåg 5. september. Diverre kunne ikkje båthuset reddast.
Haugaland brann- og redning iks rykka ut til fire bygningsbrannar i 2020. Eitt av oppdraga var då det oppstod brann i eit båthus i Valevåg 5. september. Diverre kunne ikkje båthuset reddast. FOTO: Jarle Erdalsdal

Nedgang i utrykkingar – kan skuldast covid-19