Valestrand oppvekstsenter og Monica V. Valen.
Valestrand oppvekstsenter og Monica V. Valen. FOTO: Valestrand oppvekstsenter og Vestavind

FAU ved Valestrand oppvekstsenter om framtidig skulestruktur:

Kritiske til prosessen