Kommunen si vurdering av gamle Bua skule og «gamle, gamle Bua skule: Bua kultur- og friluftsbarnehage leiger 2. etasje og husstyre for skulehuset på Bua nyttar 1. og 3. etasje. Kledning og tak har noko avgrensa levetid. Avløp bør utbetrast. Husstyre får eit årleg tilskot frå Kulturavdelinga på 40 000 kroner for å dekka utgifter til straum, kommunale avgifter og innbuforsikring. Sveio kommune dekkjer forsikring av bygg og større reperasjonar/rehabilitering. Det er nyleg laga eit nytt møterom og lager i 1. etasje. Leigeinntekt frå barnehagen er 200 000 kroner. Det eldste skulehuset som står like ved (mindre bygg med blåmalte lister), står ubrukt.
Kommunen si vurdering av gamle Bua skule og «gamle, gamle Bua skule: Bua kultur- og friluftsbarnehage leiger 2. etasje og husstyre for skulehuset på Bua nyttar 1. og 3. etasje. Kledning og tak har noko avgrensa levetid. Avløp bør utbetrast. Husstyre får eit årleg tilskot frå Kulturavdelinga på 40 000 kroner for å dekka utgifter til straum, kommunale avgifter og innbuforsikring. Sveio kommune dekkjer forsikring av bygg og større reperasjonar/rehabilitering. Det er nyleg laga eit nytt møterom og lager i 1. etasje. Leigeinntekt frå barnehagen er 200 000 kroner. Det eldste skulehuset som står like ved (mindre bygg med blåmalte lister), står ubrukt. FOTO: Lars Oddvin BuaBilde 1 av 12

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Ei rekke kommunale bygningar og eigedomar skal vurderast selde