Kommunen si vurdering av gamle Ørevik skule: Bygget blir brukt som grendahus. Det blir gitt 40 000 kroner i årleg støtte frå Kulturavdelinga for å dekka utgifter til straum, kommunale avgifter og innbuforsikring. Sveio kommune dekkjer forsikring av bygg og større reperasjonar/rehabilitering. Kommunen har gjennomført nokre oppgraderingar av bygget dei seinare åra.
Kommunen si vurdering av gamle Ørevik skule: Bygget blir brukt som grendahus. Det blir gitt 40 000 kroner i årleg støtte frå Kulturavdelinga for å dekka utgifter til straum, kommunale avgifter og innbuforsikring. Sveio kommune dekkjer forsikring av bygg og større reperasjonar/rehabilitering. Kommunen har gjennomført nokre oppgraderingar av bygget dei seinare åra. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Sal av kommunale bygg og eigedomar:

Vedtok å behalda nokon bygg, medan andre skal seljast