Valen kapell frå 1707 har vore flytta fleire gonger, også brukt som skulestove, før kapellet blei rive og bygd opp og vigsla på nytt i 1949. For meir enn 150 år blei sju born gravlagt her på same dag.
Valen kapell frå 1707 har vore flytta fleire gonger, også brukt som skulestove, før kapellet blei rive og bygd opp og vigsla på nytt i 1949. For meir enn 150 år blei sju born gravlagt her på same dag. FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

Vil setja opp minnestein over sju barn som drukna