auklandshamn skule dronefoto 17.02.21
Auklandshamn skule, februar 2021. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Til mine flotte kollegaer ved Auklandshamn skule og Valestrand oppvekstsenter!