Tarjei Mikkelsen i Nortømmer AS ber turgåarar visa stor varsemd når det no skal takast ut tømmer frå Øykjadalen i Sveio.
Tarjei Mikkelsen i Nortømmer AS ber turgåarar visa stor varsemd når det no skal takast ut tømmer frå Øykjadalen i Sveio. FOTO: Kari Nilsdatter Haukås-arkiv

Sjå opp for tømmertransport